IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

VVS-montör - arbetsmarknadsutbildning

Individanpassad utbildning till VVS-montör

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller de krav som utbildningen har, kan du genom Arbetsförmedling få möjlighet att gå VVS-montörsutbildningen. Utbildningen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och IUC i Katrineholm. På IUC läser du de teoretiska och praktiska ämnena för yrkesutgång VVS-montör enligt AFs krav samt VVS-branschens Yrkesnämnds anvisningar och krav. Utbildningens mål är att du efter godkänd utbildning och efterföljande lärlingstid ska kunna avlägga VVS-branschens Yrkesnämnds branschprov och erhålla yrkescertifikat.

Deltagaren
För att kunna söka till utbildningen ska du vara inskriven på en arbetsförmedling i Sverige och ha fått utbildningen beviljad av dem. Du ska ha genomgått hela eller delar av gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram eller ha motsvarande tekniska kunskaper samt inneha B-körkort.

Studieupplägg
Studierna är uppdelade i sju moduler. Samtliga deltagare startar med tre veckors introduktion, då en kompetensinventering av deltagarens förkunskaper genomförs. Deltagarens kursplan om antal moduler fastställs utifrån resultatet av kompetensinventeringen. Varje modul avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att deltagaren är redo för att gå vidare till nästa modul. Samtliga deltagare avslutar utbildningen med åtta veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Modul 1 (3 veckor)
Kompetensinventering inför fastställande av den individuella studieplanen.

Modul 2 (5 veckor)
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Värmelära
Verktygs- och materialhantering

Modul 3 (9 veckor)
Entreprenadteknik 1
Sanitetsteknik 1
Värmeteknik 1
VVS svets och lödning rör 1

Modul 4 (6 veckor)
Entreprenadteknik 2
Sanitetsteknik 2
Värmeteknik 2
VVS gassvetsning rör och lödning rör 2
VVS gassvetsning rör 1

Modul 5 (6 veckor)
Sanitetsteknik 3
Värmeteknik 3
VVS-teknik 1
Injusteringsteknik
VVS gassvetsning rör 2

Modul 6 (2 veckor)
VVS-teknik 2
VVS TIG-svetsning rör

Modul 7 ( 8 veckor)
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Efter kompetensinventeringen i modul 1 läggs den individuella utbildningsplanen. Modulernas längd är rikttider och kan ändras utifrån deltagarens förutsättningar.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Deltagaren kan ordna sin egen APL-plats eller få hjälp av IUC. APL-platsen kan vara på hemorter eller annan ort och bör vara ordnat inom de tre första studieveckorna.

Ekonomi/avtal
Arbetsförmedlingen står för deltagarens utbildningskostnader. För detaljerad information, tala med din handledare på Arbetsförmedlingen.

Boende
Vid behov av boende i Katrineholm ordnar deltagaren det i första hand tillsammans med Arbetsförmedlingen som är de som ansvarar för eventuellt bostadsbidrag. Tips på hyresvärdar, vandrarhem och hotell >>

IUC kan även erbjuda del i lägenhet i mån av plats.

Studiebesök och Kursstart
Studiebesökstillfällen är den sist torsdagen i månaden eller efter överenskommelse. Besöken är vanligtvis mellan kl.10.00 till ca. kl.13.00. Arbetsförmedlingens handläggaren skall föranmäla ditt studiebesök till claes.fransson@iuc-utbildning.se tel. 0150-36 56 14

Löpande kursstart, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Efter avslutade studier
Utbildningens mål är att du efter godkänd utbildning och efterföljande lärlingstid ska kunna avlägga VVS-branschens Yrkesnämnds branschprov och erhålla yrkescertifikat. Lärlingsplats på ett företag ordnar deltagaren själv efter avslutade studier. Mer information om företagslärling hittar du på www.vvsyn.se

 

Denna Arbetsmarknadsutbildning ansöker du till via Arbetsförmedlingen.

Studiebesök

Studiebesöksdagarna är planerade till den sista torsdagen varje månad kl. 10.00 till ca. kl. 13.00. Anmälan görs genom din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Information

Claes Fransson

lärare och verksamhetsansvarig VVS
0150-36 56 14
Claes Fransson