IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Kylmontör - yrkesvux

Kylmontör är ett mycket varierande och självständigt yrke som passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att hitta olika lösningar. Det är även viktigt att du är serviceinriktad samt intresserad av klimatsmarta och energivänliga uppvärmnings- och kylningstekniker. Arbetet för en kylmontör kan vara att skapa ett behagligt inomhusklimat i en fastighet. Det kan också handla om att arbeta med kyla inom industrin, i livsmedelsbutiker och på idrottsanläggningar. 

Vad gör en kylmontör?

Som kylmontör arbetar du med installation, service och reparation av kyl- och värmepumpar, kylanläggningar och ibland även med samkörning av olika system, som till exempel kyla i kombination med ventilation. Jobbet kräver att du är händig samt har teoretisk kunskap. Det är viktigt att du är tekniskt intresserad och att du gillar praktiskt arbete. I jobbet kommer du i kontakt med många kunder, såväl privatpersoner som företagare, och det är en stor fördel att vara kommunikativ och ha sinne för god service.

Målet med utbildningen

Efter avklarad utbildning är målet att du blir certifierad kylmontör. Vid slutet av utbildningen avlägger du ett teoretiskt och ett praktiskt prov för att få ett kylcertifikat, kategori 1. Det behövs för att få arbeta med köldmedier. Om du inte klarar provet första gången får du efter utbildningen arbeta max två år utan certifikat, innan du måste ta ditt kylcertifikat. 

Behörighetskrav

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läst gymnasiekurserna Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1, för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi rekommenderar att du har ett svenskt B-körkort, då många arbeten kräver en servicebil.

Omfattning

Studierna vid IUC indelas i sex perioder om åtta veckor vardera. Den sista perioden består av APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) där du arbetar på ett företag som kylmontör för att fördjupa och befästa dina kunskaper. Din APL-period kan du göra på valfri ort.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår mellan 16 oktober och 15 november 2017. Du söker utbildningen via Viadidakt. www.viadidakt.se

Utbildningsstart

Yrkesvux vid IUC startar den 15 januari 2018.

CSN

Utbildningen berättigar till CSN-bidrag. Kontakta Viadidakt för mer information.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och arbetskläder samt skyddsskor ingår. Resor till och från APL-företaget samt kostnad för eventuell kurslitteratur betalar du själv.

Övrigt

Har du godkända betyg i övriga obligatoriska gymnasieämnen kan du på så sätt få en komplett gymnasieexamen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgången kylmontör.

INFORMATION OCH ANSÖKAN

Studievägledare Viadidakt 
Lise Olsson
0150-578 41
lise.olsson@viadidakt.se
www.viadidakt.se

PERIODINDELNING OCH ÄMNEN

Period 1
Praktisk ellära 100 p
Systemuppbyggnad 100 p
Värmelära 100 p
Verktygs- och materialhantering 100 p

Period 2
Kyl- och värmepumpteknik – grund 100 p
Kyl- och värmepumpteknik – miljö och
säkerhet 100 p
VVS svets och lödning rör 100 p

Period 3
Kyl- och värmepumpteknik – installation 100 p
Luftbehandling - grund 100 p
Mät och reglerteknik 100 p
Elkraftsteknik 100 p

Period 4
Luftbehandlingsanläggningar 200 p
Kyl- och värmepumpteknik – Service 200 p

Period 5
Kyl- och värmepumpteknik -
energieffektiviseringar 100 p
Gymnasiearbete 100 p

Period 6
APL 8 veckor