IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Fastighetstekniker - yrkesvux

Att arbeta som fastighetstekniker är ett rörligt och varierande arbete som passar utmärkt för dig som är intresserad av såväl teknik som människor. Det här är ett yrke där du kan bidra till ett gott klimat på flera sätt, dels genom att skapa fler energieffektiva och hållbara fastigheter, dels genom att ge god service och hålla kontakt med hyresgäster i de fastigheter du sköter.

Vad gör en fastighetstekniker?

Som fastighetstekniker har du ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens olika tekniska system, det vill säga värme, ventilation, lås, larm med mera. Du ser till att systemen fungerar så som fastighetsägaren vill och som hyresgästerna förväntar sig. Många moderna fastigheter har avancerade datorstyrda system för att hålla inomhusklimatet behagligt samtidigt som det är viktigt att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt. Du kan få arbeta med styr- och reglersystem via dator såväl som med mekaniska och tekniska justeringar. Det är ett omväxlande arbete där du kommer i kontakt med många olika människor och där ett gott kundbemötande samt hög serviceanda gör jobbet ännu roligare.

Målet med utbildningen

Att du ska bli fastighetstekniker. 

Behörighetskrav

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läst gymnasiekurserna Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1, för att du på bästa sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi rekommenderar att du har ett svenskt B-körkort, då många arbeten kräver en servicebil.

Omfattning

Studierna vid IUC indelas i sex perioder om åtta veckor vardera. Den sista perioden består av APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) där du arbetar på ett företag för att fördjupa och befästa dina kunskaper. Din APL-period kan du göra på valfri ort.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår mellan 16 oktober och 15 november 2017. Du söker utbildningen via Viadidakt. www.viadidakt.se

Utbildningsstart

Yrkesvux vid IUC startar den 15 januari 2018.

CSN

Utbildningen berättigar till CSN-bidrag. Kontakta Viadidakt för mer information.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och arbetskläder samt skyddsskor ingår. Resor till och från APL-företaget samt kostnad för eventuell kurslitteratur betalar du själv.

Övrigt

Har du godkända betyg i övriga obligatoriska gymnasieämnen kan du på så sätt få en komplett gymnasieexamen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgången fastighetstekniker.

INFORMATION OCH ANSÖKAN

Studievägledare Viadidakt 
Lise Olsson
0150-578 41
lise.olsson@viadidakt.se
www.viadidakt.se

PERIODINDELNING OCH ÄMNEN 

Period 1
Praktisk ellära 100 p
Systemuppbyggnad 100 p
Värmelära 100 p
Verktygs- och materialhantering 100 p

Period 2
Kyl- och värmepumpteknik – grund 100 p
Kyl- och värmepumpteknik – miljö och
säkerhet 100 p
Fastighetsförvaltning 100 p

Period 3
Fastighetsservice - Byggnader 100 p
Luftbehandling - grund 100 p
Mät och reglerteknik 100 p
Elkraftsteknik 100 p

Period 4
Luftbehandlingsanläggningar 200 p
Fastighetsservice - VVS 100 p
Fastighetsservice - elarbeten 100 p


Period 5
Kyl- och värmepumpteknik -
energieffektiviseringar 100 p
Gymnasiearbete 100 p

Period 6
APL 8 veckor