IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Yrkesutbildningar

VVS-montör - arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning på IUC till VVS-montör. Utbildningen beviljas av Arbetsförmedlingen. Mer information om utbildningen och vad som krävs för att du ska kunna söka finns här...

VVS-montör - yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå där du läser till ett specifikt yrke. Utbildningen till VVS-montör genomförs av IUC i samarbete med Viadidakt i Katrineholm.

Kylmontör - yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå där du läser till ett specifikt yrke. Utbildningen till kylmontör genomförs av IUC i samarbete med Viadidakt i Katrineholm.

Fastighetstekniker - yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå där du läser till ett specifikt yrke. Utbildningen till fastighetstekniker genomförs av IUC i samarbete med Viadidakt i Katrineholm.