IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Bokning företag

Tillbaka till valda kurser

Nedan ser du dina valda kurser. Alla priser anges exkl. moms.

Totalt:
/ deltagare
Du har inga valda kurser

Villkor

Dessa avtalsvillkor gäller mellan Installatörernas Utbildningscentrum IUC och det företag, myndighet, organisation eller privatperson som köper utbildning. Den person som anmäls till kurs benämns kursdeltagaren.

 

Anmälan

Anmälan till kurs är bindande. Vid avanmälan senare än två veckor före kursstart faktureras 50 procent av kursavgiften. Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart faktureras hela kursavgiften. Sker avanmälan senare än en vecka före kursstart, men före kursens början, på grund av sjukdom, faktureras enbart administrationsavgift på 500 kronor mot uppvisande av läkarintyg.

 

Kursavgifter och andra kostnader

Om inget annat anges ingår kaffe, lunch, kurs och kursdokumentation i kursavgiften. Faktureringsavgift 50 kr. Alla avgifter anges exklusive moms.

 

Betalningsvillkor

Kursavgiften betalas mot faktura, 10 dagar netto per kurstillfälle. Fakturering sker före kursstart och i första hand per e-post. IUC lämnar inte ut certifikat, utbildningsbevis och dylikt förrän överenskommen ersättning är IUC tillhanda.

 

Ersättare för anmäld kursdeltagare

Om kursdeltagaren inte kan påbörja den avtalade utbildningen får köparen sända en ersättare i den anmäldes ställe. Anmälan om ersättare bör vara IUC tillhanda senast tre arbetsdagar före kursstart.

 

Avbrott i studierna

Då kursdeltagare vid IUC på eget initiativ gör avbrott i studierna eller slutar utan att betyg/examen erhållits betalas kursavgifter inte tillbaka.

 

Inställd kurs

Om inte tillräckligt antal kursdeltagare är anmälda till kursen senast 14 dagar före kursstart förbehåller sig IUC rätten att ställa in kursen.

 

Befrielsegrunder (force majeure)

Vi ansvarar ej för de fall då oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll hindrar oss att fullfölja avtalet.