IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

LIA - VVS-ingenjör

Att ta emot en student på lärande i arbete (LIA) är ett bra tillfälle för både företag och student att lära känna varandra. De flesta studenter börjar jobba där de har gjort LIA. Utbildningen VVS-ingenjör (400 YH-poäng) leder till jobb som projektledare eller konstruktör och finns i Katrineholm, Stockholm, Göteborg och Malmö. Studenterna kommer från hela landet.

Lärande i arbete på företag

En tredjedel av studierna är lärande i arbete (LIA) på företag, fördelat på fem perioder med olika teman för att studenterna ska få komma i kontakt med flera yrkesroller på olika företag. Motiverade studenter och engagerade handledare som vill visa sin vardag ger ett bra resultat. Vi söker kontinuerligt fler samarbetsföretag som vill vara med och utbilda framtidens VVS-ingenjörer.

LIA 1

Studenten ska följa och assistera en projektledares arbete i så många projektfaser som möjligt. Det kan handla om att tala med underställd personal, uppläggning, startmöten, kontakt med kunder och underleverantörer, projekteringsfasen, byggmöten, budget och ekonomisk uppföljning. Studenten ska visa en personlig och social kompetens för att kunna fungera i olika arbetslag och koordinationsfunktioner. Perioden bör i förstahand genomföras på ett installationsföretag.

LIA 2

Studenten ska lära sig hur ett montage går till, få materialkännedom och lära sig hantera de vanligaste verktygen och redskapen. Perioden bör genomföras på ett installationsföretag (VVS, kyla eller ventilation).Studenten ska ingå i en projektgrupp och delta i olika projektfaser, allt ifrån systemuppläggning till detaljritning.

Studenten ska prova på att konstruera i så många delsystem som möjligt. Efter perioden ska studenten kunna göra enklare ritningar och beräkningar av installationssystem, konstruera lösningar på tekniska problem och förstå vad som menas med systemtänkande. Konstruktionsperioden bör genomföras på ett teknikkonsultföretag eller installationsföretag med konstruktionsavdelning.

LIA 3 Examensarbete

Examensarbetet utgörs av en totalentreprenad med minst fyra tekniska system. Det utgår från en förfrågan från kund om ett verkligt objekt, som ska bestå av förfrågningsbrev, ritning på byggnaden och rambeskrivning. Arbetet ska innehålla anbud till kund, konstruktion och produktion och levereras i form av projektpärmar av den kvalitet och det omfång som gäller för ett skarpt uppdrag hos en installatör eller teknikkonsult. Studenten bör ta hjälp av handledare från både installatörs- och konsultledet.

Vill du veta mer om lärande i arbete? Välkommen att kontakta yrkeshögskolans utbildningskoordinatorer

http://www.iuc-yrkeshogskola.se/kontakt