IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

IUC har nöjda kunder

Vad våra kunder tycker om oss är helt avgörande för vår framtid. Därför är det mycket roligt att konstatera att IUC har nöjda kunder. Alla öppna kurser följs upp i utvärderingar där kursdeltagaren på en tiogradig skala får ange hur nöjda de är med den totala kursupplevelsen. För 2015 blev nöjd kund-indexet 8,3. Det är en siffra att vara stolt över, men också att förvalta och framförallt ytterligare förbättra. Det gör vi genom att föra en lyhörd och kontinuerlig dialog med våra stiftare och företag för att se till att vi med god service erbjuder attraktiva och marknadsanpassade kurser och utbildningar.