IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Företag som söker Företagslärling kyl- och värmepumpteknik

Eftersom branschen har ett akut behov av nyutbildad personal och att anställningsformen Företagslärling Kyl- och värmepumptekniker är helt ny vill vi i ett startskede underlätta för blivande lärlingar och företag att hitta varandra.

När du har behov av att anställa en företagslärling ger vi dig möjlighet att få ditt företagsnamn och dina kontaktuppgifter publicerade  här . Vi förutsätter att ditt företag är seriöst och efterlever de lagar och regler som finns kring en anställning.

Mejla företagsnamn, hemsidesadress och dina kontaktuppgifter till info@iuc-utbildning.se

Öppna Pdf med företag och kontaktuppgifter >>