IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Diplomerad kyl- och värmepumptekniker

Kyl- och värmepumpbranschen har länge haft en otydlig karriärväg för sina tekniker. Därför har KV-företagen infört en helt ny yrkesnomenklatur i tre yrkesnivåer för tekniker:

• Certifierad kyl- och värmepumpmontör (godkänd från yrkesgymnasium och personcertifierad)

• Certifierad kyl- och värmepumptekniker (godkänd från yrkeshögskola och personcertifierad)

• Diplomerad kyl- och värmepumptekniker (godkända diplomeringsprov och verifierad yrkeslivserfarenhet)

Auktoriserade företag ska ha minst en Diplomerad Kyl- och värmepumptekniker. Läs mer om Kylbranschens Yrkesnomenklatur.

Vid fältarbete är det oftast en tekniker som ensam ska klara av att installera eller serva kundens anläggning. Det gäller då att ha rätt kompetens för det jobb som ska utföras. Anläggningarna blir alltmer komplexa och måste samverka med el, styr- och reglerteknik, VVS och ventilation för ökad effektivisering. Att ha någon eller några tekniker inom företaget som behärskar detta och kan ha ansvar för samkörningsarbeten är därför av högsta vikt för företagen i kyl- och värmepumpbranschen. Med Diplomerad Kyl- och värmepumptekniker kan du visa din kompetens på området. Behöver du komplettera något delområde finns lämpliga kurser. Kunskapsnivån är beskriven i Svensk Kylnorm Faktablad 11.

Provisoriskt diplom

De tekniker företaget vill satsa på beställer prov för provisoriskt diplom på KV-företagens hemsida. De som blir godkända får provisoriskt diplom giltigt t o m 2013. Den som inte klarar provet första gången kan göra om det efter självstudier.

Skarpt diplom

För skarpt diplom anordnar IUC examinering i tre steg, både praktisk och teoretisk, med start hösten 2012. Det är även möjligt att gå specialanpassade kurser i olika ämnen. Diplomen utfärdas av certifieringsorganet INCERT efter granskning av prov.