IUC

Vi utbildar inom installation, energi och fastighet

Dick Andersson om Diplomerad Projektledare

Dick Andersson är projektledare och delägare i Ventilationstjänst i Katrineholm. När en kollega tipsade honom om utbildningspaketet hängde han på och gick under ett halvår Diplomerad Projektledare.

– Vi gick ihop med ett företag och en ny kollega där hade redan anmält sig. Då ville jag passa på att gå samtidigt för att uppdatera mig och få nya intryck. Jag hade inte gått någon sammanhängande utbildning med det här upplägget tidigare, berättar Dick. 

Kurserna gav aha-upplevelser

Delkurserna är helt anpassade till installationsbranschen och där vanligt förekommande problem och situationer. Dick tycker att han har lärt sig mycket under kurserna.
– Det var både mycket nytt och en del jag kände igen. Varje kurs gav mig minst en aha-upplevelse. Jag fick tips och idéer som gjort mig säkrare – framför allt vad gäller kommunikation.
På vissa sätt har utbildningen också förändrat honom.
– Jag är kanske mer strukturerad, även om det inte syns på skrivbordet! Jag har lärt mig att inte ta på mig alla problem själv utan dra gränser för vad som är mitt ansvar. Säga att ”det där får du faktiskt fixa själv!”. Jag känner mig tryggare i min yrkesroll.

Kunskaperna kommer till nytta

Ventilationstjänst som jobbar med entreprenader och service har ett tjugotal anställda i Katrineholm och finns även i Nyköping och Stockholm. Dick tycker att han har haft stor användning av de nya kunskaperna och insikterna i det dagliga arbetet.
– Jag har infört nya arbetssätt och lärt mig olika tekniker att använda i skarpa lägen. Jag är säkrare i förhandlingar, tar hand om konflikter på en gång och vet vad man ska tänka på när man skriver anbud. Jag har nytta av det jag har lärt mig i alla kontakter – med kunder, beställare, medarbetare.

Intressanta diskussioner

I utbildningspaketet följs en grupp deltagare genom de olika delkurserna. Utbytet med kurskamraterna var gott.
– Vi hade många intressanta diskussioner. Det är värdefullt att ta del av vilka olika förutsättningar och villkor som finns beroende på varifrån man kommer och vad man arbetar med. Det är lärorikt att få veta hur det funkar i andra verksamheter.

Olika kursledare

Varje delkurs innebär två till tre intensiva dagar med en kursledare som är specialist inom sitt område.
– Det har varit många bra kursledare, en del mycket karismatiska, andra mer försynta som växte allteftersom. Vissa har jag fortfarande kontakt med ibland, säger Dick.

Ett helhetspaket

Han tycker att bredden är en stor fördel med utbildningen.
– Det är ett helhetspaket, man får en utökad erfarenhetsbank. Jag vill rekommendera utbildningen till de som har lite erfarenhet av projektledarjobbet och vill utveckla sig själva och företaget. Man kan få ut hur mycket som helst av det här paketet om man engagerar sig! Och så måste jag nämna den goda maten - ”det här är en trekilos kurs”, som en av kursledarna sa, skrattar Dick.
– Själv är jag sugen på att gå Entreprenadjuridik 2 för att lära mig ännu mer, avslutar han.

>